Jak uniknąć kasy fiskalnej?

Przyjęło się, że na wszystkich przedsiębiorcach ciąży obowiązek posiadania i wykorzystywania kasy fiskalnej. Tymczasem niektórzy właściciele firm z łatwością mogą uniknąć tego kłopotu – wystarczy, że spełnią kilka określonych warunków. Jakich?

 

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązani są do ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych – obowiązek ten wynika z Ustawy o VAT (rozdział 3, art. 111). Jednak 4 listopada 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Postanowienia tego aktu prawnego weszły w życie 1 stycznia 2015 roku i tym samym z znacznym stopniu zmodyfikowały reguły stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wszystkich dokonywanych transakcji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów utrzymało dotychczasowy limit sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objętych zwolnieniem z obowiązku instalacji i użytkowania kasy rejestrującej. Limit wynosi 20 000 zł w danym roku podatkowym i jeśli zostanie przekroczony, podatnik traci prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, ale może skorzystać ze zwolnień przedmiotowych, jeśli ma do nich prawo. Jest to ogólna zasada, jednak istnieją także dodatkowe reguły, które wpływają na możliwość uniknięcia kasy.

 

Biuro rachunowo podatkowe Kasprzyk Niziołek, kasy fiskalnej, kasa fiskalna, płatności

 

Metoda płatności

Limitem 20 000 zł nie muszą się martwić przedsiębiorcy, którzy prowadzą wyłącznie działalność internetową, wobec czego dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, a zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Dowody rejestrujące transakcję muszą wówczas wyraźnie określać, jakiej konkretnie dostawy dotyczyła dana zapłata.

 

Zwolnienie to nie obowiązuje w przypadku dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 ww. rozporządzenia, czyli produktów takich jak:

– części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep; kontenerów, części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych, silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach;

– sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten;

– sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;

– wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

– nagrane, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże;

– wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

– wyroby tytoniowe (PKWiU 12.00), napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

 

Zwolnienie ma zastosowanie również przy świadczeniu usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

 

Jeśli działalność nie jest wymieniona w wyjątkach, które są zwolnione z kasy fiskalnej, a obroty osiągnęły prawie 20 000 zł, musimy trzymać rękę na pulsie. Zasada jest dość prosta: jeśli kolejna sprzedaż wpłynie na przekroczenie kwoty obrotów zwalniającej z kasy fiskalnej, to aby ominąć konieczność jej zakładania, każdą następną sprzedaż należy realizować z metodą płatności w formie przelewu.

 

Biuro rachunowo podatkowe Kasprzyk Niziołek, kasy fiskalnej, kasa fiskalna, płatności

 

Czas prowadzenia działalności

Jeżeli działalność prowadzona była nie przez cały rok, tylko np. od września czy listopada, to limit kwoty zwalniającej z prowadzenia kasy fiskalnej nie będzie wynosił 20 000zł, tylko proporcję tej kwoty dla czterech lub dwóch miesięcy, a więc po upływie danej liczby miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przekroczony został limit kwoty uprawniającej do zwolnienia z kasy, podatnik ma obowiązek zainstalować kasę fiskalną. Jednak w ciągu tych dwóch miesięcy nie ma znaczenia to, w jakiej formie będzie otrzymywać należność za dokonaną sprzedaż.

 

Comments are closed.