Jaka stawka VAT w przypadku dostawy towaru wraz z usługą?

Pytaniem które musimy sobie zadać brzmi: czy wykonując usługę wraz z dostawą towaru mamy do czynieniem z kompleksowa usługą czy raczej dostawą towaru? Czy elementem dominującym jest dostawa towaru, czy świadczenie usługi. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału UE w przypadku dokonania dostawy towaru oraz jego montażu dla zachodzenia jednej bądź drugiej czynności znaczenie zasadnicze ma określenie głównego elementu transakcji. Zasadniczą jej składową jest ta, która ma dla nabywcy świadczenia znaczenie przeważające. Przesłanki umożliwiające jej określenie mogą mieć:

  • charakter obiektywny np. cena jako jeden z elementów kompleksowej transakcji,
  • charakter subiektywny np. na czym odbiorcy transakcji zależało na usłudze czy dostawie towaru..

Ale czy to wystarczy aby przesądzić o charakterze transakcji? Fiskus uważa, że to cena stanowi jeden ze składników przesądzających o tym, czy mamy do czynienia z dostawą towaru czy usługą.

Sądownictwo administracyjne uważa, iż o charakterze świadczenia (czy jest dostawą towaru czy świadczeniem usług) decydują jego walory użytkowe nie zaś cena. Właściwe ustalenie z jakim rodzajem transakcji mamy do czynienia ma ogromne znaczenie głównie pod kontem zastosowania właściwej stawki VAT. W przypadku, gdy jest integralną częścią transakcji sprzedaży usługa montażu obejmująca także dostawę materiałów budowlanych może być opodatkowana według stawki obniżonej. Np. montaż okien wraz z dostawą towaru opodatkowane jest jako kompleksowa usługa stawką 8% w budownictwie mieszkaniowym, natomiast gdybyśmy kupowali okna i do tego usługę to stawka VAT na okna wynosi 23% a na usługę 8%.  A zatem usługa montażu okien jako usługa kompleksowa opodatkowana zostaje stawką 8% o ile jest elementem uzupełniającym świadczenia kompleksowego. Zgodnie z tą regulacją opodatkowaniu stawką 8% opodatkowana jest dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Za usługę montażową opodatkowaną stawką 8% uznawana jest usługa, gdy:

  • została wykonana w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, oraz,
  • dotyczy obiektu budownictwa mieszkaniowego o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150 m2 dla mieszkań i 300m2 dla domów.
  • montaż miał miejsce wyłącznie w bryle budynku.

Jeżeli ich powierzchnia będzie przekraczała te limity wykonanie usług montażowych objęte będzie stawką obniżoną jedynie dla powierzchni mieszczącej się w limicie. Usługa montażowa w takim przypadku objęta będzie stawką 8% w limicie 8% oraz ponad limit 23%.

Sprzedaż dokumentowana jest fakturą lub paragonem. Każdy z tych dokumentów powinien wskazywać przedmiot opodatkowania w sposób umożliwiający zastosowanie do niego odpowiedniej stawki VAT. Gdy do czynienia mamy ze świadczeniem kompleksowym nie jest prawidłowe wydzielenie na dokumencie sprzedaży elementów składających się na nie. Wykazać należy wyłącznie świadczenie główne.

Z problemem kompleksowego świadczenia usług spotkamy się także przy świadczeniu usług przez warsztaty samochodowe. Będę pisała o tym w kolejnych postach.

Pozdrawiam

Marta N

Comments are closed.