NOWE ROZWIĄZANIA PODATKOWE WYNIKAJACE Z USTAWY O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Chciałabym Państwu przedstawić najważniejsze rozwiązania podatkowe które są obecnie uwzględnione w ustawie o tarczy antykryzysowej:

 1. Zmiana terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców z 01.04.2020 na 01.07.2020r. Dla pozostałych przedsiębiorców termin nie ulegnie zmianie nadal ten termin to 01.07.2020r.
 2. Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT z 01.04.2020 na 01.07.2020r. W tym zakresie Wiążące Informacje Stawkowe chronić będą podatników także z dniem 01.07.2020r.
 1. Zmiana dotycząca tzw białej listy podatników VAT. Zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy wynosił 3 dni a po zmianie ma wynosić 14 dni
 2. Zmiana w zakresie obowiązków wprowadzenia kas fiskalnych online z tytułu prowadzenia usług gastronomicznych oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Pierwotnie termin wprowadzenia to 01.07.2020 po zmianie 01.01.2021r.
 3. Zmiana terminu zapłaty zaliczki z tytułu PIT-4. Do 20 lipca 2020 r., zapłacą zaliczki na PIT za marzec i kwiecień:
 • pracodawcy od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • płatnicy potrącający zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych.
 1. Termin dla sporządzenia zeznań rocznych to 30.04.2020 jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczna w kraju złożenie zeznania do 31.05.2020 będzie powodował brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie o ile to podkreślam nastąpi to do 31 maja 2020 r.
 2. Zmiana terminu na złożenie CIT-8:
 • do 31.05.2020
 • do 31.07.2020 dla NGO
 1. Planowane jest również odroczenie, w drodze rozporządzenia, obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej – termin nieznany!
 2. Kolejne rozwiązanie antykryzysowe to termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec − maj 2020 r. zostanie przedłużony do 20 lipca 2020 r. (zarówno w PIT, jak i w CIT). Możliwość przesunięcia terminu dotyczy tych, u których wszystkie przychody (nie tylko z budynków) będą niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.
 3. Tarcza daje możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r.
 4. Ponadto przepisy tarczy antykryzysowej zawierają przepisy wskazujące na przesunięcie obowiązku dotyczącego PPK w średnich przedsiębiorstwach termin na zawarcie umów o zarządzenie PPK 27 października 2020, termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK 10 listopada 2020.
 5. Zgłoszenie beneficjentów dla Spółek założonych przed 13.10.2019 zostaje przesunięte do 13 lipca 2020 r. 

   

  Pozdrawiam

  Marta N

Comments are closed.