Od 2020 roku faktura tylko do paragonu z NIP-em❗

Od 1 stycznia 2020 r, sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy fakturę VAT do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcyZmiana przepisów ma związek z nadużyciami w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym tzw. „pustych faktur” do paragonów fiskalnych. Pewnie kojarzycie proceder z paragonami na stacjach paliw? Jak zwykle uczciwi podatnicy muszą ponieść konsekwencję. Zmiany te jak już wspomniałam to reakcja na zaobserwowany nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe.Najwięcej nadużyć dotyczy głównie w branży paliwowej (nabycie paliwa na stacjach paliw) oraz budowlanej (zakupy materiałów budowlanych), jednak postanowiono zapobiec takiemu procederowi o charakterze ogólnym, obejmującym wszystkie transakcje na rynku (które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem nadużyć).
Przepisy nie ograniczają prawa do wystawienia faktury, ale (zawsze jest jakieś ale), regulują szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jeżeli podatnik chce otrzymać fakturę, to będzie mógł to zrobić. Od stycznia jeżeli dokonujemy zakupów jako firma, od razu trzeba będzie się zdecydować na fakturę. Jeżeli tego nie zrobimy to pozostanie nam tylko zwrot towaru i zakup jeszcze raz, tym razem na firmę, o ile nie otrzymamy paragonu z NIP-em👍 Oczywiście w przypadku paliwa będzie to raczej trudne😊Obecnie duża grupa kas nie posiada możliwości umieszczenia na paragonie numeru identyfikującego nabywcę. Od stycznia część branż w tym wspomniana branża paliwowa będzie zobligowana do instalacji kas online które będą mogły generować paragon z NIP-em o ile zakup będzie na firmę. W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę na firmę, wtedy sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko od razu wystawić fakturę. A teraz co nas czeka jak nie zastosujemy się do nowych przepisów Fiskus będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze 🤗Przewidziano jednak, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.Przepis nie będzie dotyczył podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą 👌Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z uwagi na ograniczenie funkcjonalności kas rejestrujących starego typu, które dominują na rynku, z uwagi na braku możliwości drukowania NIP na paragonie, mogą wystawiać faktury do paragonów nieposiadających NIP nabywcy – ale tylko ta grupa podmiotówI tu nie koniec niespodzianek, bo jest też przewidziana sankcja dla nabywcyPodatnik, który zaksięguje fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał NIP-u, fiskus będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Przewidziano jednak, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.W/w przepisów nie będzie stosowało się w przypadku sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r😊
Pozdrawiam 🙂
Marta N

Comments are closed.