Jak założyć własną firmę?

Chyba każdemu, kto kiedykolwiek miał dość pracowania na etacie i bycia zdanym na łaskę szefa, przeszedł przez myśl pomysł założenia własnej firmy. Do prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarczą jednak dobre chęci i pracowitość. Aby robić to z sukcesem, należy mieć plan, czas oraz silną osobowość. Jak założyć własny biznes?

Co na początek?

Zanim będziemy mogli tytułować się dumnymi przedsiębiorcami, musimy zdecydować, na jaką formę prawną się zdecydujemy. Do wyboru mamy jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółki osobowe oraz kapitałowe. W praktyce początkujący właściciele firm zwykle stawiają na którąś z pierwszych dwóch możliwości, czyli jednoosobową działalność lub spółkę cywilną. Rzeczywiście są dobrą propozycją dla nowicjuszy: ich założenie jest proste, a koszt stosunkowo niewielki.

Pierwszym krokiem do założenia własnej firmy jest zmierzenie się z biurokracją. Zaczynamy od zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Musi ono zawierać: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy (nieobowiązkowo), nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy, jego adres zamieszkania, adres siedziby firmy, rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), miejsce/a wykonywania działalności oraz datę rozpoczęcia działalności. Przy zgłoszeniu należy przedstawić dokument tożsamości oraz uiścić opłatę w wysokości 100 zł. Jeśli rejestrujemy działalność w formie spółki cywilnej, obu tych obowiązków musi dotrzymać każdy ze wspólników. „Przedsiębiorcą” jest bowiem każdy wspólnik, a nie spółka jako całość.

księgowość sosnowiec

W czasie 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli nadanie numeru statystycznego REGON. Wniosek o ów wpis wypełniamy na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności (zgodny z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Do złożenia wniosku (poza wypełnionym formularzem) potrzebujemy kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu) oraz dowodu osobistego.

Wydanie REGONu z reguły następuje tego samego lub kolejnego dnia, ale ustawowo może to zająć nawet 14 dni. W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest całej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.

Podczas dokonywania formalności w banku przyda nam się pieczątka firmowa. Jej wyrobienie to koszt ok. 30-50 zł. Możemy samodzielnie wybrać dane, które się na niej znajdą. Z reguły są to: oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa przedsiębiorstwa), dane teleadresowe siedziby firmy, numer NIP oraz numer REGON.

Zakładając firmę, mamy obowiązek dokonać rejestracji NIP. Musimy również dokonać wyboru formy opodatkowania. Może to być PIT na zasadach ogólnych, ryczałt przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, 19% podatek dochodowy lub podatek od towarów i usług (VAT). Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z wadami i zaletami każdej z nich, by w przemyślany sposób wybrać tę, która będzie dla nas najkorzystniejsza.

księgowość sosnowiec

Rozpoczynając działalność gospodarczą podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W przypadku, gdy zatrudniamy pracowników, musimy także opłacać ich składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do ZUS mamy obowiązek zgłosić się w czasie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). Do zgłoszenia będziemy potrzebowali następujących formularzy: ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) – zgłoszenie firmy; ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej); ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób, dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie; ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą, można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne obliczane są jako procent od dochodów (zadeklarowany dochód nie może być niższy od 60% średniego wynagrodzenia krajowego według GUS). Dla początkujących przedsiębiorców (którzy nie prowadzili działalności przez ostatnich 5 lat) istnieje również możliwość płacenia niższych składek przez pierwsze 2 lata istnieni

Comments are closed.