Likwidacja ulgi abolicyjnej od 2021r ☹❌

➡Ulga abolicyjna została uregulowana w art. 27g ustawy PIT i obejmuje ona osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP i podlegające tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Co do zasady ulga abolicyjna ma zastosowanie do przychodów z tytułu⤵
🔹umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego;
🔹działalności wykonywanej osobiście;
🔹działalności gospodarczej;
🔹z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.
➡Ulgę abolicyjną odlicza się od podatku na formularzu PIT-ZG, w którym wykazuje się przychody zagraniczne. Ponadto ulgę abolicyjną ujmuje się w podstawowej deklaracji podatkowej (PIT-28, PIT-36, PIT-36L), a także w załączniku PIT/O.
➡Obecnie od 2020 r dzięki Konwencji MLI, która wprowadziła powrót do niekorzystnego opodatkowania Polaków metodą obliczenia proporcjonalnego, pracując za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, uzyskując tylko tam dochód, osoba zapłaci podatek dochodowy tylko w UK, gdyż ma możliwość skorzystać właśnie z ulgi abolicyjnej. Zatem w Polsce nie musi już płacić podatku z tytułu dochodów osiąganych w Wielkiej Brytanii. Od 2021r likwidacja ulgi abolicyjnej spowoduje, że taka osoba będzie musiała zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce, a tym zapłaconym w Wielkiej Brytanii. Ponadto może wpłynąć na zwiększenie zobowiązań podatkowych osób pracujących za granicą, które nadal pozostają polskimi rezydentami podatkowymi. Finalnie likwidacja ulgi abolicyjnej może spowodować, że ci podatnicy będą musieli dopłacić różnicę między podatkiem zapłaconym za granicą. Ta zmiana od 2021 będzie dotyczyć także Polaków pracujących w Austrii, Słowenii, Irlandii, Finlandii, Litwie, Słowacji, USA czy Rosji itd.
Pozdrawiam 👋
Marta N
Comments are closed.