Nowy JPK_VAT z deklaracją już obowiązuje ☹

➡Od 1 października 2020 r zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik zastąpił składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT 📄
➡JPK_VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Będą go składać wszyscy czynni podatnicy VAT, a więc zarówno duże, średnie i małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa. Podatnicy zaczną składać nowe JPK_VAT za okresy od 1 października 2020 r.
➡Nowy plik JPK_VAT obejmuje⤵
🔹zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
🔹pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K),
🔹dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.
Nowy plik nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem (VAT-12). Nie dotyczy także pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).
➡JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej, za okresy miesięczne. Podatnicy będą wysyłać pliki do 25. dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Nowy JPK_VAT będzie miał dwa warianty⤵
🔹dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M
🔹oraz rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K.
➡Plik będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
➡Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.
➡Podatnicy, jeśli wypełniając nowy JPK_V7 popełnią błędy, będą mogli je skorygować, jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, prześlą skorygowany plik lub wykażą, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, nie zostaną ukarani. Jednak na tych podatników, którzy popełnią błędy, które uniemożliwiają weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł za każdy błąd w nowym JPK_VAT jeżeli w terminie 14 dni od wezwania błędów nie skorygują. Dodatkowo będzie na nich ciążyć odpowiedzialność karno-skarbowa do 240 stawek dziennych ( około 8 milionów zł) 💸
➡Duże znaczenie ma m.in. dostosowanie procesów wewnętrznych w zakresie klasyfikacji i oznaczeń towarów oraz usług. W przygotowaniu się do nowego sposobu raportowania pomoże też weryfikacja bazy towarów i usług oraz przyporządkowanie właściwych oznaczeń grupy do każdego asortymentu. Warto sprawdzić, czy w swojej ofercie przedsiębiorca ma produkty i usługi, które trzeba oznaczać kodami GTU i ocenić, czy sprzedaje towary, usługi, czy też świadczenia złożone. Warto również sklasyfikować systemy magazynowe (towaru), sprzedażowe i wykorzystywane do fakturowania, a także zaktualizować oprogramowanie komputerowe. Istotne jest również odpowiednie przeszkolenie pracowników z wprowadzania nowych danych do systemu. 💻
Powodzenia 😊
Pozdrawiam 👋
Marta N
Comments are closed.