Czy fiskus lubi gratisy ??? Jak myślicie ? 😊

Przedsiębiorcy najczęściej z branży handlowej organizują często akcje promocyjne polegające na tym że do zakupionego produktu dołączają dodatkowy darmowy produkt.  Akcja promocyjna ma za zadanie zwiększyć sprzedaż poprzez zachęcenie do jej dokonania jak największej liczby klientów. Trzeba w tym miejscu przeanalizować czy z punktu widzenia VAT, taka akcja będzie dla sprzedawców opłacalna?

Przepisy o VAT uznają za transakcję opodatkowaną podatkiem VAT zarówno sprzedaż towaru jak i jego nieodpłatne przekazanie. Darmowe przekazanie gratisu ma stanowić do zakupu innych towarów lub większej ilości takich samych towarów znajdujących się w ofercie handlowej podatnika. Takie działanie jest związane z  prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną. To z kolei daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia gratisowo przekazywanych towarów.

Podeprzyjmy się przykładem. Podatnik prowadzący butik postanowił zainteresować klientów nową kolekcją ubrań znanej marki. W tym celu rozpoczął akcję promocyjną polegającą na dodawaniu do  zakupionej odzieży gratisu w postaci gustownego paska tej samej marki.

W tym przypadku przekazanie gratisu będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Podstawę opodatkowania stanowić będzie cena nabycia przekazywanego paska. W związku z tym przedsiębiorca wydający gratisy swym klientom ma obowiązek rozliczyć VAT należny z tego tytułu.

To co możemy zrobić aby nie trzeba płacić VAT od przekazanego gratisu?

W ramach akcji promocyjnej dużo lepszym rozwiązaniem będzie zamiast przekazania gratisu sprzedaż towaru za symboliczny 1 gr. W takiej sytuacji ma miejsce rabat transakcyjny i korzyść podatkowa w VAT polegająca na obniżeniu podstawy opodatkowania tym podatkiem. Po ludzku mówiąc podatek VAT zapłacimy nie od ceny nabycia towaru jak to miało miejsce przy nieodpłatnym przekazaniu towaru a od 1 gr. Oczywiście dobrze jest mieć  regulamin promocji, aby uniknąć zarzutu sprzedaży towarów poniżej ceny zakupu. Taki produkt za 1 gr powinien zostać wyszczególniony na dokumencie sprzedaży wraz z pozostałą należnością.

Innym rodzajem gratisu są tzw prezenty o małej wartości.

Jak już wspomniałam nieodpłatne przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika ustawa o VAT uznaje za opodatkowaną dostawę towarów. Jest jednak pewien wyjątek dla prezentów o małej wartości, za które uznawane są towary o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych. Jeżeli prezentów nie ujęto w takiej ewidencji, to cena nabycia towaru netto lub jednostkowy koszt wytworzenia określone na moment przekazania towaru nie może przekroczyć 10 zł netto.

Zatem, każdy przedsiębiorca w przypadku przekazania towarów na cele prowadzonej działalności, których cena netto za sztukę nie przekracza 10 zł netto, nie musi rozpoznawać obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Prowadzi to do praktycznego wniosku, że jeżeli podatnik zamierza dodawać do sprzedawanych wyrobów gratisy bez ich opodatkowywania powinny to być artykuły o wartości netto do 10 zł.

Podejmowane działania w ramach akcji marketingowych mają na celu budowanie świadomości marki wśród konsumentów poprzez zwiększenie rozpoznawalności produktów oraz umocnienie pozycji na rynku i zwiększenie wolumenu sprzedaży, jednak nie możemy zapominać także o korzyściach podatkowych 😊

Podsumowując, fiskus lubi gratisy, zwłaszcza te powyżej 10zł netto. Jest to kolejne źródło opodatkowania VATem 😊

Aby zaoszczędzić pieniądze na podatku VAT trzeba dobrze przemyśleć akcję promocyjne aby i klient i przedsiębiorca skorzystali na takiej promocji 😊

Pozdrawiam

Marta N

Comments are closed.