Zwrot VAT z UE

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek jako doradca podatkowy i biuro księgowe w Sosnowcu, Gliwicach i Katowicach oferuje klientom pomoc w uzyskaniu zwrotu podatku VAT z krajów należących do Unii Europejskiej.

Świadczymy te usługi klientom z całej Polski. O zwrot VAT z krajów UE mogą ubiegać się czynni podatnicy podatku VAT, którzy nie wykonują działalności opodatkowanej w innym kraju.

Mają możliwość ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach nabytych w innym kraju, gdy wydatki związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą i podatnikowi przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju.

Wniosek o zwrot VAT może dotyczyć podatku za okresy kwartalne, półroczne lub roczne.

Termin złożenia wniosku za poprzedni rok upływa 30 września bieżącego roku.

Procedura

  • klient podpisuje:
    • umowę z kancelarią o odzyskanie podatku VAT z zagranicy,
    • przygotowane przez nas pełnomocnictwo, na podstawie którego nasza Kancelaria może wystąpić w tej sprawie w jego imieniu,
  • klient dostarcza kopie zagranicznych, faktur, paragonów,
  • Kancelaria przygotowuje stosowny wniosek w formie elektronicznej i
  • wysyła wniosek w tej formie pod właściwy adres,
  • kopię wniosku przesyła klientowi.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, by odzyskany podatek pracował dla Ciebie.