Author Archives: marketing

Antykryzysowa Tarcza Branżowa ➡ wsparcie dla firm w związku z COVID-19 🚫🦠

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż gastronomicznej, rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej), dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary). W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie ze składek ZUS (za listopad) w przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40% … Czytaj więcej...

🔷Nowy JPK. Oznaczenie TP🔷

Od 1 października obowiązują nowe przepisy dotyczące składania deklaracji VAT i plików JPK_VAT. Regulacje te zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 10 … Czytaj więcej...

Kolejne zmiany w VAT 2021r‼

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskazać można trzy obszary, w których zostaną one dokonane w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local … Czytaj więcej...

Wynajem prywatnego mieszkania firmie bez zwolnienia z VAT 🏠💸

Podatniczka zamierza wynająć lokal (majątek prywatny) przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będzie podnajmował lokal kolejnym najemcom wyłącznie na cele mieszkaniowe. Umowa nie będzie zawierana przez podatniczkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy wynajmując ww. lokal będzie działała jako podatnik VAT? Jeżeli tak, to czy dla świadczonej … Czytaj więcej...

Co się bardziej opłaca❓🤔

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmy wydatki związane z mieszkaniem nawet w sytuacji, gdy nie wydzielił on osobnego pomieszczenia na działalność gospodarczą. Możliwość uznania takich wydatków za koszty firmowe nie jest bowiem uzależniona od wyodrębnienia całego pomieszczenia na cele biurowe. Bardzo często osoby takie wykorzystują na cele działalności jedynie część powierzchni … Czytaj więcej...

Nowy JPK_VAT z deklaracją już obowiązuje ☹

Od 1 października 2020 r zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik zastąpił składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT JPK_VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. … Czytaj więcej...

Likwidacja ulgi abolicyjnej od 2021r ☹❌

Ulga abolicyjna została uregulowana w art. 27g ustawy PIT i obejmuje ona osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP i podlegające tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Co do zasady ulga abolicyjna ma zastosowanie do przychodów z tytułu umowy o pracę, … Czytaj więcej...

Pełne oskładkowanie umów zleceń❓🤔

W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej rozważa się pełne oskładkowanie umów zleceń. Taka zmiana przyniosłaby wzrost wpływów z tytułu składek, ale jednocześnie mocno uderzyłaby w zleceniodawców i zleceniobiorców w czasie kryzysu koronawirusowego. Zgodnie z rozważaną koncepcją, w przypadku wystąpienia zbiegu tytułów ubezpieczenia zleceniobiorca podlegałby ubezpieczeniom od kolejnych umów zleceń. … Czytaj więcej...

Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT

Brak połączenia kasy fiskalnej z systemem księgowym i istnienie konieczności wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, że podatnikowi pozostaje tylko ręczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednakże podatnik musi wyszukiwać takie dokumenty w transakcjach danego miesiąca. Przy dużym poziomie sprzedaży jest to nie lada utrudnienie … Czytaj więcej...

Faktury korygujące w nowym pliku JPK_VAT ⤵⤵⤵

. Czy obowiązek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy również faktur korygujących na plus (faktura pierwotna poniżej 15 000 zł brutto, po korekcie powyżej 15 000 zł brutto) Obowiązek umieszczenia na fakturze wyrazów: „mechanizm podzielonej płatności” odnosi się … Czytaj więcej...