Usługi księgowe dla firm

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek świadczy usługi księgowe dla firm.

Od czasu uwolnienia zawodu księgowego usługi biura rachunkowego świadczyć może każdy, kto nie był karany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i wykupi polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Czy gwarantuje to odpowiedni poziom tych usług?

Kancelaria świadczy usługi księgowe w Sosnowcu, Gliwicach i Katowicach na najwyższym poziomie. Potwierdzają to certyfikaty Doradcy Podatkowego, posiadane przez właścicieli Kancelarii, jak i fakt, że wszystkie kontrole organów skarbowych i ZUS, przeprowadzone u naszych klientów, zakończyły się pozytywnie.

Księgowa w Gliwicach, Sosnowcu, Katowicach i okolicach?

Oferujemy pełen zakres usług:

 • prowadzenie księgowości firmy rozliczanej na podstawie:
  • książki przychodów i rozchodów,
  • ryczałtu ewidencjonowanego,
  • ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość),
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT,
 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych VAT i PIT,
 • sporządzenie deklaracji INTRASTAT i akcyzowej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • kontrolę i nadzór nad księgami i ewidencjami prowadzonymi samodzielnie przez podatnika,
 • windykację należności,
 • opłacanie należności podatkowych i składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z konta zasilanego uprzednio przez klienta, gwarantując terminowe regulowanie należności w odpowiedniej wysokości.

Warunki świadczenia usług księgowych

Umowy na usługi księgowości w Sosnowcu, Gliwicach i Katowicach zawieramy na czas nieokreślony z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Ustalona indywidualnie płatność za usługi następuje po wystawieniu przez nas faktury VAT, gotówką lub przelewem.

W ramach prowadzenia księgowości w Sosnowcu, Gliwicach i Katowicach, po wcześniejszym uzgodnieniu, przyjmujemy u siebie i obsługujemy kontrole Urzędów Skarbowych i ZUS dotyczące klienta oraz archiwizujemy dokumenty księgowe klienta (6 lat, zgodnie z przepisami).

Dokumenty księgowe, po wcześniejszym ustaleniu, możemy odbierać od klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera.

Uwaga: naszym nowym klientom oferujemy bezpłatną pomoc w założeniu działalności gospodarczej, obejmującą:

 • wypełnienie niezbędnych dokumentów,
 • doradztwo przy wyborze formy opodatkowania,
 • zgłoszenie do ZUS/KRUS,
 • zgłoszenie płatnika VAT.
Zadzwoń lub napisz, jeśli chcesz, by dobrze prowadzona
księgowość pracowała na Twoją rzecz.