Optymalizacja podatkowa

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziołek świadczy usługi optymalizacji podatkowej na najwyższym poziomie dla firm z różnorodnych branż.

Optymalizacja podatkowa to korzystanie z obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. To zespół działań zmierzających do ograniczenia płaconych podatków.

Jest działaniem zgodnym z prawem i odbywa się wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów prawa. Stąd też należy odróżnić optymalizację podatkową od uchylania się od opodatkowania, które jest działaniem bezprawnym i nie korzysta z ochrony prawnej (np. zatajenie przychodu do opodatkowania).

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jednoznacznie wskazują, że nie występuje takie działanie jak „omijanie” przepisów prawa podatkowego i tym samym  podatnikowi nie można przypisać jakiejkolwiek sankcji za takie działanie.

Opracowanie planu optymalizacji podatkowej powinno mieć miejsce przed podjęciem przez podatnika decyzji dotyczącej określonej transakcji albo przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie przynosi największe korzyści dla podatnika albo wręcz jest warunkiem dla przeprowadzenia skutecznych działań optymalizacyjnych. Przygotowanie planu optymalizacji w trakcie realizowanej transakcji nierzadko jest już spóźnionym działaniem i uniemożliwia osiągnięcie spodziewanych efektów podatkowych.

Aby jednak skorzystać na optymalizacji podatkowej, trzeba bardzo dobrze znać nie tylko przepisy, ale i ich wykładnię stosowaną zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy (w prawomocnych orzeczeniach). Trzeba również umieć porównać sytuację klienta z sytuacją podobnych mu, a jednak innych podmiotów gospodarczych, by wskazać, jak klient może faktycznie wykorzystać przepisy – tak, by na tym zyskać, a nie stracić, choćby w efekcie negatywnego wyniku kontroli urzędu skarbowego.

Umów się na spotkanie, jeśli chcesz, by oszczędności
na podatkach pracowały dla Ciebie.