Szkolenia

Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynaj­mniej nie trafia się człowiekowi co roku.

Terry Pratchett

Marta Niziołek – Trener Biznesu, Doradca Podatkowy, prowadzi wraz ze wspólnikiem kancelarię podatkowo-księgową. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w księgowości i podatkach. Podczas ciekawych i profesjonalnych szkoleń kładzie przede wszystkim nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce. Jej motto brzmi: Z przyswojonej wiedzy zachowujemy w pamięci ostatecznie tylko to, co możemy wykorzystać praktycznie.

Cele szkoleniowe

Celem szkoleń jest kompleksowe przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie zagadnień księgowych i podatkowych. Wszystkie szkolenia są prowadzone w formie teoretyczno-praktycznych warsztatów  przez praktyków zajmujących się podatkami na co dzień, w tym doradców podatkowych.

Adresaci szkoleń

Szkolenia są w szczególności dedykowane osobom, które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach księgowo-podatkowych firm, w tym firm międzynarodowych. Szkolenia są skierowane również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Program szkoleń:

Formularz Zgłoszenia na Szkolenie

Nasza Firma realizuje szkolenia w systemie zamkniętym i otwartym. Szkolenia zamknięte przygotowujemy dla danego Klienta w oparciu o wcześniej przeprowadzoną ankietę badania potrzeb szkoleniowych. W przypadku szkoleń otwartych wykorzystujemy gotowe programy szkoleniowe.

Badając potrzeby uczestników  określamy poziom ich wiedzy, umiejętności oraz postaw. Na tej podstawie określamy cele szkolenia i tworzymy jego program. Szczególny nacisk kładziemy na określenie celów‚ dotyczących rozwoju umiejętności, gdyż tylko właściwe zastosowanie wiedzy w praktyce może dać wymierne rezultaty. Uzyskując informację jaki zakres wiedzy i umiejętności mają być trenowane podczas szkolenia tworzymy autorskie ćwiczenia,  zadania, studium przypadku, prowadzimy dyskusję dotyczącą problemów  z interpretacją przepisów podatkowych oraz omawiamy konkretne przypadki w oparciu o wykładnię przepisów podatkowych i praktykę organów podatkowych.

Szkolenia rozpoczynamy pre-testem sprawdzającym poziom wiedzy uczestników przed szkoleniem aby zdiagnozować  obszary na które potrzeba położyć szczególny nacisk podczas kursu. Po ukończeniu szkolenia kursanci rozwiązują post-test  aby ocenić poziom wzrostu kompetencji uczestników. Dodatkowo po ukończeniu kursu uczestnicy mają możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą podatkowym który pomoże wdrożyć zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia.

Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest minimum 80% obecności na szkoleniu oraz rozwiązanie testu.

Pomagamy naszym klientom w pozyskaniu środków na dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) i Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Kontakt w sprawie szkoleń

Ryszard Niziołek tel. 696 665 699 

mail: kontakt@niziolek-szkoleniapodatkowe.pl

www.niziolek-szkoleniapodatkowe.pl