Nowelizacja ulgi na dziecko od 2020r?

Ustawodawca pracuje nad zmianą w ustawie o podatku dochodowym PIT dotyczącą rozwiązania mającego poprawić sytuację rodziców małoletnich dzieci, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W takich przypadkach od 2020 r. odliczanie od dochodu tzw. ulgi na dziecko ma być możliwe bez względu na kwotę dochodów osiąganych przez rodziców.

„Celem ustawy jest stworzenie rodzicom małoletnich dzieci, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, możliwości odliczania od dochodu tzw. ulgi na dziecko bez względu na kwotę dochodu uzyskiwanego przez rodziców w roku podatkowym” –  jak wynika z uzasadnienia projektu.

Obecnie rodzice jednego małoletniego dziecka mogą odliczyć łącznie od dochodu kwotę 92,67 zł miesięcznie ( 1112,04 zł rocznie ), preferencja ta dotyczy jednak tylko sytuacji, kiedy łączny dochód rodziny nie przekracza 112 tys. zł. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci limit wynosi najczęściej 56 tys. zł.

Nowelizacja, która miałaby wejść w życie z początkiem 2020 r., zakłada zniesienie kryteriów dochodowych, jeśli małoletnim jest niepełnosprawne dziecko (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Pozdrawiam

Marta N

Comments are closed.