Blog

Obowiązek JPK_VAT z deklaracją 👉 kolejne pytania i odpowiedzi ⤵⤵⤵

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Nowy JPK_VAT będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej … Czytaj więcej...

Nowy JPK_VAT – Oznaczenia procedur ⤵

Oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w każdym z pól odpowiadających ww. symbolom, w przypadku wystąpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania … Czytaj więcej...

Zwolnienia ze składek 👉 ZUS ponownie rozpatrzy wnioski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy (z urzędu) wnioski o zwolnienie z opłacania składek, które złożono do 30 czerwca br. Chodzi o wnioski podatników, którzy posiadali nadpłatę albo dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte wnioskiem. Będzie to dotyczyć także wcześniej odrzuconych wniosków. Nowe przepisy wejdą w życie 20 września … Czytaj więcej...

Czy napiwek od klienta podlega opodatkowaniu VAT❓🤫

Napiwek stanowi finansowy wyraz zadowolenia klienta z obsługi jaka mu była zapewniona. W szczególności jest to rzecz normalna w branży gastronomicznej gdzie napiwek przekazywany jest kelnerowi lub barmanowi. Nie jest to jednak element należności za usługę, jego adresatem nie jest bowiem podmiot prowadzący lokal gastronomiczny. Nie jest on ponadto … Czytaj więcej...

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS 👉 kto będzie mógł skorzystać❓🤔

Sejm uchwalił już poselski projekt ustawy, który ma zwolnić ze składek ZUS konkretne grupy przedsiębiorców, a dodatkowo umożliwić im pobieranie przez trzy kolejne miesiące świadczenia postojowego. Komu będzie przysługiwać nowe postojowe i zwolnienie z ZUS Kontynuacja postojowego i zwolnienia z ZUS była zapowiadana przez rządzących już od jakiegoś czasu. Dopiero teraz … Czytaj więcej...

Zwolnienie z kas ➡ Karta płatnicza to gotówka❓🤔💸

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia … Czytaj więcej...

Kolejny zasiłek opiekuńczy po 26 lipca? 🤔

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony został ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19. Zasiłek ten przysługiwał w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r. … Czytaj więcej...

Korekta danych na fakturze – faktura czy nota korygująca?

W jakich okolicznościach najczęściej będziemy zobowiązani do korekty danych na fakturze? W praktyce najczęściej to NIP nabywcy okazuje się tym, który zawiera błąd. Błędny numer NIP może być poprawiony przez sprzedawcę fakturą korygującą. Może to uczynić także nabywca za pomocą noty korygującej. Faktura jako potwierdzenie zrealizowanej transakcji handlowej stanowi … Czytaj więcej...

Mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK_VAT 💸

Od listopada 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, w przypadku gdy przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15, oraz kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 przekracza 15 000 zł, czynność … Czytaj więcej...